Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de la Lluita contra el VIH / Sida, que es va celebrar el passat 1 de desembre, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s’uneix, amb la resta d’institucions nacionals i autonòmiques, a la iniciativa impulsada per ONUSIDA per a previndre la transmissió del VIH i millorar-ne el diagnòstic.

Actualment la via més freqüent de transmissió del VIH és la sexual, la qual cosa converteix la infecció per VIH bàsicament en una infecció de transmissió sexual (ITS). La infecció per VIH i la resta de les ITS comparteixen riscos i mecanismes de transmissió.

El tractament precoç amb antiretrovirals ha millorat el pronòstic de les persones que viuen amb el VIH i ha disminuït de forma eficaç la transmissió a altres persones; així s’aconsegueix que la infecció per VIH siga un problema de salut crònic. Les persones que viuen amb VIH i estan en tractament tenen una esperança de vida cada vegada més pròxima a la de la població general.

Aquesta situació possiblement ha provocat que la percepció de risc davant del VIH haja disminuït de forma important en la població general, i especialmente en la població adolescent i jove.

No obstant això:

  • L’any 2018 hi ha hagut un nou diagnòstic de VIH al dia a la Comunitat Valenciana.
  • S’estima que a la Comunitat Valenciana hi ha prop de 16.000 persones que viuen amb el VIH, de les quals aproximadament un 18% no ho saben.
  • El 85% dels nous diagnòstics es van realitzar en homes.
  • L’any 2018 un 43,7% dels nous diagnòstics d’infecció per VIH van ser diagnòstics tardans.
  • Les infeccions de transmissió sexual (ITS), en concret la sífilis i la gonocòccia, estan en clar ascens a la Comunitat Valenciana en els últims cinc anys.

Davant d’aquesta situació la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública comunica que:

  • La infecció per VIH continua sent un problema de salut greu i present en la nostra societat.
  • L’ús del condó en qualsevol relació sexual amb penetració anal-vaginal-oral, constitueix la forma més eficaç i senzilla d’evitar la transmissió del VIH i també d’altres infeccions de transmissió sexual (ITS).

Per a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública és un objectiu prioritari el control de la infecció per VIH, mitjançant la prevenció, el diagnòstic precoç i els tractaments adequats, com també la millora de la qualitat de vida de les persones afectades, i la lluita contra l’estigma i la discriminació. Tot això es reflectix en la recent Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (http://www.san.gva.es/web/igualdad/estrategia-de-salut-sexual-i-reproductiva).

UNITAT DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA. SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ EN LES ETAPES DE LA VIDA. DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I ADICCIONS. CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA